იტვირთება...

საბარათე დაშვების და აღრიცხვის სისტემა

საბარათე დაშვების და აღრიცხვის სისტემა

საჭიროებს ორ ბარათის წამკითხველს (შესვლა-გასვლის აღრიცხვისთვის)

შესაძლებელია 2400 ბარათის დამატება