იტვირთება...

ევაკუაციის გეგმა

ევაკუაციის გეგმა

სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად, ადამიანთა მასობრივი თავშეყრის და სართულზე 10 და მეტი ადამიანის სამუშაო ადგილის მქონე ობიექტებში, ასევე შენობებში, რომლებშიც მუდმივად იმყოფებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ყველა სართულზე საევაკუაციო გასასვლელებთან უნდა იქნეს გამოკრული ხანძრის დროს ადამიანთა ევაკუაციის გეგმა რომლის შედგენის წესი მკაცრად არის განსაზღვრული. კომპანია ელიტ ტექნოლოჯი გთავაზობთ საევაკუაციო გეგმების მომზადებას არსებული სტანდარტების შესაბამისად. და აგრეთვე ჩვენ კომპანიას ჰყავს ILO-ს სერტიფიცირებული სპეციალიოსტი რომელიც ჩაგიტარებთ პროფესიონალურ კონსულტაციას სახანძრო უსაფთხოების ნორმების დაცვასთან დაკავშირებით და ჩაგიტარებთ პირველად აუცილებელ ინსტრუკტაჟს.