იტვირთება...

პროქსიმითი ბარათი

პროქსიმითი ბარათი

125 khz